Úloha firiem v spoločnosti - Návrhy a odporúčania

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

V dobe všeobecnej a globálnej krízy dôvery, ktorá je na Slovensku ešte výraznejšia oproti susedným krajinám, sa firmy a ich vedúci predstavitelia a predstaviteľky dostávajú do popredia. Budú sa firmy zameriavať primárne na dopad a zlepšovanie fungovania v spoločnosti alebo bude stále primárnym motivátorom zisk?
Aj na túto otázku sa pozreli členovia expertnej skupiny a formulovali nasledujúce odporúčania pre úlohu firiem pri vylepšení našej spoločnosti:

  1. Určiť vlastníka ESG medzi štátnymi inštitúciami. Aj v konkrétnych podtémach.

  2. Vláda by mala jasne stanoviť ciele a priority. V strednodobom a dlhodobom horizonte.

  3. Jasná, štruktúrovaná a záväzná stratégia ESG je nevyhnutná pre všetky firmy.

  4. V tvorbe politík a programov je nutné prizývať firmy a občiansku spoločnosť.

  5. Mať odvahu realizovať pilotné riešenia predtým, ako sa návrhy pretavia do legislatívy.

Viac informácii o návrhoch a odporúčaniach expertnej skupiny nájdete v dokumente nižšie.