Záverečná konferencia Veda odpovedá

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

25. mája 2023 sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu "Veda odpovedá". Návštevníci mohli spoznať najnovšie poznatky a trendy v oblasti vedy, ale aj získať nové nápady a inšpirácie do budúcnosti. Viac informácii k programu konferencie nájdete na tomto mieste.