Vedecké poznatky posúvajú spoločnosť vpred

01:03:07
04. 10. 2022
MICHAL VAŠEČKA, JAKUB ŠROL
Spoločenské vedy Lekárske vedy Humanitné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú Michal Vašečka a Jakub Šrol. Michal Vašečka je sociológ a profesionálne sa zameriava na etnické a migračné štúdiá, otázky populizmu, extrémizmu a fungovania občianskej spoločnosti. Jakub Šrol sa ako psychológ zaujíma, prečo ľudia dôverujú rôznym nepodloženým informáciám a tiež to, aké následky na človeka a spoločnosť má súčasné rozšírenie nepodložených presvedčení vo verejnosti.

Ľudia dôverujú vede a vedeckým poznatkom najmä vtedy, keď im hovoria čo chcú počuť. Keď im vyhovujú. Ak sú proti ich názorom, sú viac skeptickí a nabiehajú na protichodné naratívy.

Vedci sú ako v slonovinovej veži, pre laikov sú vzdialení a tým sa voči nim dá vymedzovať. Vo vede sa pritom funguje takým spôsobom, že skoro nikdy nevládne úplná zhoda a to sa veľmi ťažko prenáša do spoločnosti mimo vedeckej komunity. Možno o desať rokov nájdeme nové poznatky, naše teórie sa úplne preformulujú. Treba však brať do úvahy čo vieme dnes a analyzovať poznatky v súčasnosti.

Podcast moderuje Slavomír Ondoš.